Journey On Great Country

TWITTER

1/1/1970


» ExaLine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

altai [2015/06/28 13:28]
adminvn được tạo ra
altai [2015/06/28 13:29] (current)
adminvn
Line 2: Line 2:
 ---- ----
  
- +Cộng hòa Altai được công nhận là điểm đến tốt nhất trên thế giới về du lịch mạo hiểm. Khu vực Tây Siberia này đã giành phần thắng trong cuộc bình chọn trực tuyến của tạp chí National Geographic Traveler. Trong danh mục các điểm đến tạp chí du lịch đã giới thiệu các dự án từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ Nga.
-**Cộng hòa Altai được công nhận là điểm đến tốt nhất trên thế giới về du lịch mạo hiểm. Khu vực Tây Siberia này đã giành phần thắng trong cuộc bình chọn trực tuyến của tạp chí National Geographic Traveler. Trong danh mục các điểm đến tạp chí du lịch đã giới thiệu các dự án từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ Nga.**+
  
 {{ http://​www.bambooclub.ru/​files/​66077/​altai.jpg?​nolink&​700 }} {{ http://​www.bambooclub.ru/​files/​66077/​altai.jpg?​nolink&​700 }}

--> Айда.Ру - отзывы туристов о курортах и отелях. Участник Реестра Туристических Агентств