Journey On Great Country

TWITTER

1/1/1970


» ExaLine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

place [2015/06/24 21:43] (current)
adminvn được tạo ra
Line 1: Line 1:
 +====== Сáс địa điểm nên đến ======
  
 +----
 +
 +   ​* ​   Những cung điện lộng lẫy của thành phố St Petersburg
 +  *     Sauna Banya truyền thống của Nga
 +  *     ​Những công trình nghệ thuật tuyệt vời tại các nhà thờ và các tòa nhà lịch sử của Mátxcơva.
 +  *     Bảo tàng State Hermitage St Petersburg
 +  *     Khám phá một thủ đô Nga thời trung cổ trong Chiếc nhẫn vàng
 +  *     Hồ Baikal
 +  *     ​Tuyến đường sắt xuyên Siberia
 +  *     Các di tích và nhà thờ của Novgorod cổ kính
 +  *     Lăng mộ nổi tiếng của Lenin ở Mátxcơva
 +  *     Các lớp ẩm thực tại thành phố Suzdal

--> Айда.Ру - отзывы туристов о курортах и отелях. Участник Реестра Туристических Агентств